Vår herre där uppe i himelens höjd.
Med livet på jorden var han inte nöjd.
Änglaskaran fick tunga dar.
Många likt människorna utbrända var.

Vår herre fich då en ljus ide´.
Människor blev änglavikarie.
Han tog all kärleksfullhet tillvara.
Det onda på jorden han då kunde klara.

Människor på jorden blev änglar nu.
Någon av dessa säkert känner du.
Det goda på jorden finns nu kvar.
Sprider värme i mörka  dar.