”Tuta för högre lön” stod det på plakaten.
Det är andra gången i år som tjänstemän från arbetsgivarna i SKL-huset på Hornsgatan, på väg ut på lunch, blir påminda om kommunalarnas lönekrav. Så här tänker kommunalarna fortsätta sista fredagen i varje månad. Så länge det behövs.
Det var under strejken 2003 som Kommunals sektion 26 första gången började demonstrera här. Många tycker att andra runt om i landet borde följa efter.
­- Om vi förtroendevalda i Kommunal vill ha en levande fackförening med aktiva medlemmar kan vi ju inte bara stänga in oss i förhandlingsrum, säger  Lena Ezelius ordförande i sektion 26 i Stockholm.
Den här gången var de bara 15-20 stycken. Sektionens opinionsansvarige Ingvar Jordås säger att man ska satsa mer på att göra demonstationen känd bland medlemmarna.