Att kooperativet fått flera miljöpriser, studiebesök ända från Japan, att de skapar en hemlik miljö och att de satsar på personal och trygghet för de gamla räknades inte in. Det var bara lägsta pris som gällde.

Inte heller fick kooperativet
gehör för att göra om upphandlingen. Attendos bud gick inte att matcha, vilket fått andra småföretagare att dra öronen åt sig. Ett blivande omsorgskooperativ i Västerbotten har lagt ner planerna.

Vi berättar i Kommunalarbetaren 2/2007 om upphandlingen och dess konsekvenser.
Kooperativet har inte gått med vinst, vilket inte heller är dess syfte. De anställda har haft nära till besluten. Några sitter i styrelsen.
Att eventuellt få arbete hos Attendo behöver inte vara ett dåligt alternativ, även om vi skildrat en rad mindre bra exempel.
Men om småföretagandet ska ha en chans inom vård och omsorg så är upphandlingar ingen bra metod. Småföretag och kooperativ har inte en chans att konkurrera med de stora företagen inom äldreomsorgen, konstaterar Håkan Bystedt, som är vd på Koopi, Kooperativa institutet.
Han tycker att man måste hitta andra lösningar, kanske liknande dem som finns inom barnomsorgen.
Det låter som ett förslag som ansvarige ministern Göran Hägglund (kd) borde ta till sig när nu delegationen för mångfald inom vård och omsorg ska sätta samman sitt betänkande. Att hjälpa vårdens kvinnor till egna företag var ju en hjärtefråga för partiet i valrörelsen. De skulle till och med få göra det på arbetstid på den kommunala eller landstingsdrivna arbetsplatsen (!), vilket ju är i strid med lagen.

Men om nu kd värnar små företag och kvinnligt företagande inom vård och omsorg och alliansen dessutom behöver förbättra sitt rykte gentemot småföretagarna, som just nu är missnöjda med den nya regeringens insatser för dem. Höjd arbetsgivaravgift i stället för sänkningar är inte populärt.
Det känns som ett slag under bältet, säger exempelvis Mats Eriksson, som driver en cateringfirma på Värmdö utanför Stockholm, till tidningen Riksdag och Departement 1/07.
För kvinnorna i Hoting som nu packar ner de möbler de själva tagit med till sjukhemmet är det en sorgens tid.