Samtidigt som den nya regeringen pläderar för mångfald och
konkurrens och personaldrift genom avknoppning går utvecklingen
i en motsatt riktning inom äldreomsorgen, speciellt särskilda boenden. Ett fåtal företag blir allt större på marknaden, framför allt Attendo Care och Carema.
Attendo slog nyligen ut personalkooperativet som drivit sjukhemmet Brismarksgården i Hoting (se sid. 24-25). Likadant var det i Eskilstuna, då Attendo år 2005 slog ut ett kooperativ som i 15 år hade bedrivit hemtjänst. Attendo var två miljoner kronor billigare.

Håkan Bystedt på Koopi säger att små företag och kooperativ inte har en chans att konkurrera.
Skrota upphandlingarna, säger han.
– Att lägga anbud är komplicerat och kräver stora resurser.
Kommunernas sätt att upphandla är i många fall ett hinder för nya aktörer. Ska man få mångfald och valfrihet måste man hitta andra lösningar.
Han tycker att den modell som finns inom barnomsorgen ska även överföras till äldreomsorgen, där kommunerna tecknar avtal med de olika vårdgivarna.
Inom barnomsorgen finns det över 1000 kooperativa förskolor, medan  antalet kooperativ inom äldreomsorgen är ytterst begränsat.
Göran Hägglunds politiske sekreterare Joakim Pettersson säger att de  har identifierat problemet och måste hitta en lösning så att kooperativ kan verka långsiktigt.

Delegationen för mångfald inom vård och omsorg inom  socialdepartementet ska i april redovisa sitt första betänkande. Huvudsekreterare Ola Johansson tycker att Brismarksgården är ett  belysande exempel, att kommunernas upphandlingar skapar problem
för lokala verksamheter.
– Om ett stort företag råkar förlora en upphandling, kan det vinna på något annat ställe, medan det lokala kooperativet försvinner helt och hållet, säger han.
Han tror att kundval kan underlätta för mindre företag/kooperativ, och att man bör undersöka om det finns andra alternativ till offentlig upphandling.