Från 1 januari har den nya regeringen ändrat reglerna för plusjobben. Det som tidigare varit en av grundstenarna för satsningen – att plusjobbarna skulle få in en fot på arbetsmarknaden genom att varva plusjobbet med vikariat – blev plötsligt inte tillåtet att göra.
I den nya förordningen om plusjobb har regeringen tagit bort möjligheten att ha det vilande. Det betyder att plusjobbsanställningen avslutas om man hoppar på ett vikariat, oavsett hur långt eller kort det är.
– Det är det som gäller idag, det finns ingen annan tolkning, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör på ams.

Men på ams arbetar man nu med hur den nya förordningen ska tillämpas. Ams vill göra tolkningen att ett vikariat kortare än 30 dagar skulle vara okej – att man då kunde behålla sitt plusjobb.
Men regeringen har väl ändrat reglerna för att de inte vill att plusjobbarna ska ta vikariat – kan ni då bara välja en annan tolkning?
– Det är det vi ska pröva. 30-dagarsregeln tillämpas på ganska många andra områden och jag tycker att det är rimligt att anta att vi kan använda den även på plusjobben. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man tar vara på varje jobbmöjlighet på arbetsmarknaden. Inhopp på vikariat stärker ju möjligheten att successivt lämna plusjobbet, säger Lars Sjöström.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins pressekreterare Mårten Wennberg bekräftar att tanken är att man ska bli av med sitt plusjobb om man lämnar det för ett annat arbete. Men han säger samtidigt att regeringen inte kommer att sätta käppar i hjulet om ams kommer fram till att det går att tillämpa 30-dagarsregeln även på plusjobben. ”Om ams kan lösa det har vi inga synpunkter på det”, säger han.
Plusjobbare som gått in på ett vikariat innan 31 december får återgå till sitt plusjobb när vikariatet tar slut, eftersom det inleddes innan reglerna hade hunnit ändras.