Att allt fler medlemmar hör av sig och vill gå ur a-kassan men fortsätta vara medlemmar i Kommunal är man medveten om från förbundet. Liksom att flera LO-förbund har upphävt den kopplingen.
Kommer Kommunal att ändra sina stadgar?
– Det vet vi inte än. Det finns motioner till vår kongress om att göra de förändringarna och frågan får prövas där i maj. Vi behöver se vad som hänt under januari månad innan vi tar ställning till om vi behöver göra några förändringar. Men förbundsstyrelsen tog ett uttalande före jul som säger att vi tycker medlemskap och a-kassa hör ihop, säger Kommunals förbundskassör Anders Bergström.
Kommunal håller på med en avgiftsutredning – kommer det några förändringar?
– Vi har sett att en grupp är mer orättvist behandlad än andra och det handlar om medlemmar med ersättning från försäkringskassan, föräldralediga, sjukskrivna och dem med sjukersättning. Avgiftsutredningen kommer att föreslå att de inte ska behöva betala procentavgift på den inkomsten utan enbart grundavgiften plus avgiften till a-kassan.
Några LO-förbund accepterar att medlemmar ställer sig utanför a-kassan – hur tänker Kommunal reagera?
– Vi får pröva varje enskilt fall för sig. Man kan pröva saken genom att begära utträde ur a-kassan och om man då blir utesluten kan man överklaga och får då saken prövad
Medlemmar som inte uppfyller arbetsvillkoret planerar att gå ur Kommunal och sedan begära återinträde för att slippa a-kasseavgiften. Vad tycker du om det?
– Begär man utträde ur förbundet kan man begära inträde på en gång – men medlemskapet ska då prövas. Vad som krävs då är att man har ett arbete inom förbundets verksamhetsområde och är man helt sjukskriven eller förtidspensionerad har man ju inte det.
Vad råder du de medlemmar att göra som anser att de inte har råd att betala a-kasseavgiften?
– Jag råder dem att kontakta sin sektion för att föra en diskussion om vilken nytta medlemskapet har, om man har möjlighet att komma tillbaka till ett jobb. Med tidsbegränsad sjukersättning bör man också fundera över den situationen – vem vet när de skärper reglerna där.
Hotell- och Restaurangfacket har utlyst en extrakongress i februari för fatta beslut om kopplingen mellan medlemskap och a-kassa ska upphävas. Vad är Kommunals planer?
– Vi har inga sådana planer i dagsläget. Däremot tittar vi på vad som händer och sker i den fackliga världen, vi vet ännu inte hur våra medlemmar kommer att reagera. Vi borde hålla  en gemensam linje inom fackföreningsrörelsen och det är olyckligt att vi inte har gjort det. Ju mer vi ändrar och dribblar desto mer spelar vi den borgerliga regeringen i händerna.

Fotnot: Avgiftsutredningens förslag behandlas på Kommunals kongress i maj. Grundavgiften för medlemskap i Kommunal är 177 kronor (idag betalar medlemmar med ersättning från försäkringskassan i snitt 260 kronor), till det tillkommer avgiften till a-kassan.