Många medlemmar som deltidsarbetar eller är sjukskrivna hör av sig och uttrycker sin förtvivlan över den höjda avgiften till a-kassan. Vissa upplever att de inte har råd att betala närmare 500 kronor i månaden för medlemskap och a-kassa – särskilt med tanke på att de med det nya arbetsvillkoret aldrig kommer att få möjlighet att använda a-kassan om de skulle bli arbetslösa.
De vill säga nej tack till a-kassan, men fortsätta vara medlemmar i facket. Något som Kommunals stadgar inte tillåter i dagsläget.

Undersköterskan Monica Schyman i Mossfallet är en av dem som önskar att medlemskapet i Kommunal kunde separeras från a-kassan:
– Jag har varit medlem i facket sedan jag började arbeta. Det har varit en gemenskap för oss arbetare som sliter, vi har varit enade. Jag vet inte om det stämmer längre, men jag vill inte släppa facket ändå. Det är en trygghet och vissa försäkringar kan man bara få via facket, säger hon.

Monica Schyman arbetar natt på ett sjukhem med rehabilitering i Filipstad. Efter en hjärtinfarkt 2001 får hon sjukersättning på deltid samtidigt som hon arbetar resterande 25 procent.
– Det känns så ledsamt att måsta betala till något jag aldrig kan ta del av. Jag önskar att jag enbart kunde vara medlem i facket. A-kassan har jag ju ingen nytta av eftersom jag aldrig kommer att kunna jobba mer än vad jag gör. Jag har ju inte bett om den där hjärtinfarkten. Det verkar som det enda sättet är att gå ur facket, säger hon.

Hur gör andra fack?

Nio av LO:s 15 förbund har på olika sätt separerat medlemskapet mellan förbund och a-kassa, det visar en genomgång som LO-tidningen gjort. Vissa förbund, som Seko, har beslutat att inte utesluta medlemmar som vill stå utanför a-kassan. Medan Grafikernas styrelse måste fatta beslut i varje enskilt fall när någon begär utträde från kassan.
Hotell- och restaurangfacket har utlyst en extrakongress i februari som enbart ska besluta om kopplingen mellan a-kassa och medlemskap bör tas bort.
Flera TCO-förbund, som SKTF och Sif, har den senaste tiden tagit bort kopplingen.