Efter att regeringen försämrat arbetslöshetsförsäkringen har LO-förbunden gemensamt letat lösningar för att kompensera sina arbetslösa medlemmar.
Nu finns ett färdigt förslag om hur en tilläggsförsäkring skulle kunna se ut. På måndag ska förslaget presenteras och diskuteras i LO:s styrelse där de olika förbundens ordförande ingår.
– Det kan bli ett beslut redan på måndag även om jag tror att det tar lite längre tid. Jag tror att beslutet kommer första halvåret 2007 och att försäkringen skulle kunna träda i kraft 1 juli 2007, säger Leif Håkansson.

Det förslag som finns bygger på ett principavtal för alla LO-förbund. Det ska sedan byggas på med mer specifika avtal för respektive förbund som bygger på hur stor arbetslösheten är och andelen medlemmar med en lön över taket (18 700 kronor).
– Jag hade helst sett en obligatorisk försäkring för hela LO-kollektivet, men det är för stora löneskillnader mellan grupperna för att det ska bli bra, säger Leif Håkansson.
Avgiften för försäkringen sägs hamna mellan 7 och 40 kronor i månaden. Runt 20 kronor för de flesta grupper. Den lägre premien bygger på att alla solidariskt skulle finansiera försäkringen, oavsett om de tjänar över taket eller ej.
Försäkringen skulle täcka upp till 80 procent av den tidigare lönen. Något exakt tak har ännu inte fastställts, och kommer troligen att bestämmas av varje förbund. Det är också oklart om den ska gälla i 100 eller 200 dagar.

Per Johansson är ombudsman på LO med ansvar just för a-kassefrågor:
– På måndag tittar vi på underlaget och bestämmer om vi ska sätta igång förhandlingar eller om vi ska fortsätta utreda. Vi kommer definitivt att fatta beslut om att gå vidare. Vad vi fortfarande saknar är förslag som kan göra försäkringen värd något också för dem som tjänar under taket, där har vi ingen konkret lösning idag.
Enligt Per Johansson skulle ett ”ja” redan på måndagens styrelsemöte i förlängningen ändå leda till fortsatta förhandlingar förbunden emellan – ska alla betala eller enbart de som får användning av försäkringen?