Projektet syftar i första hand till att göra kvinnodominerade lågstatusyrken mer attraktiva för både kvinnor och män. Men det är också ett jämställdhetsprojekt som ska få fler män att söka sig till vård och omsorg.
Antalet män är dock inte det viktigaste, menar Anna-Karin Johansson.
– Deltagarna får genomgå en kurs i genus och jämställdhet, som är en väldigt viktig del av projektet. Om man bara försöker stoppa in fler män i vårdyrken så uppnår man endast en kvantitativ jämställdhet. För att förbättra kvaliteten på jämställdheten måste det till genomgripande attitydförändringar, eftersom det finns mycket okunskap och ett motstånd bland många om vad vård och omsorg egentligen innebär.

Det finns också skillnader mellan stad och land vad gäller benägenheten att bryta könsmönster, påpekar Anna-Karin.
– I större städer har man en mer rörlig arbetsmarknad där fler går över gränserna för könsbundna yrkesroller. Så är det oftast inte på mindre orter och i inlandet, och därför fyller det här projektet en viktig funktion. De män som vill stanna kvar på mindre bruksorter som Sandviken måste vara beredda att söka jobb som bryter med invanda roller knutet till kön.

Hittills har ett 70-tal personer i varierande åldrar anmält intresse Av dessa ska 16 stycken få möjligheten att gå en teoretisk och praktisk utbildning som kommer att mynna ut i en gymnasieutbildning motsvarande vårdprogrammet.
– Utbildningen kommer att anpassas individuellt och ta hänsyn till vad den arbetssökande har för bakgrund och erfarenheter, säger Anna – Karin Johansson

Liknande försök att få in männen i vård och omsorg har gjorts tidigare med gott resultat. Föregångare är Sollefteå kommun, som med projektet Malm riktade sig helt och hållet till långtidsarbetslösa män över trettio år. Ansvarig för projektet var Torbjörn Persson vid Arbetsmarknadsenheten i Sollefteå kommun.
– Vi hade hög arbetslöshet i kommunen, framförallt bland medelålders män från traditionellt manliga verksamheter som jord, skog och industri, som blivit uppsagda på grund av rationaliseringar. Samtidigt såg vi att det fanns ett stort behov av personal i vård och omsorg.
Projektet blev en framgång. Av de 97 som började utbildningen i första omgången fortsatte 43 till undersköterskeutbildning och jobbar i dag inom hemtjänsten, på olika boenden eller som personliga assistenter. Ytterligare 15 jobbar inom vården utan formell utbildning.