Tidningen upplevs som mycket trovärdig vilket givetvis även gynnar annonsörerna. I genomsnitt läses tidningen i 35 minuter.

Speciellt intresserade är våra läsare av mat, hälsa och egenvård, hem och trädgård, husdjur samt resor.
Det avspeglas också i det redaktionella innehållet. Tidningen satsar på en egen avdelning, ”Liv & Hälsa”-sidorna, som handlar bland annat om trädgård, arbetsliv, friskvård, mat och konsument. 

Upplaga: 534 100 (TS helår 2011)
Antal utgåvor/år: 22

Bokning av annonser – Klicka här!

KA 6/2013.