Minskningen av arbetssjukdomarna blir ännu mer dramatisk när man ser över tiden. 2003 anmäldes nästan dubbelt så många arbetssjukdomar som i fjol.

I en kommentar säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson att verkets tillsyn mot tunga moment och ett ökat intresse för systematiskt arbetsmiljöarbete är några av orsakerna till minskningen. Men han oroas också av det faktum att arbetsolyckorna inte alls minskar.

När det gäller arbetssjukdom drabbas fler kvinnor än män, men för arbetsolyckor som orsakar sjukfrånvaro är det tvärtom.
Den viktigaste orsaken till arbetssjukdomarna är fortfarande belastningsfaktorer och det gäller såväl män som kvinnor.