SVAR: Du har rätt i att det oftast är den mobbade som får flytta på sig. Ibland klarar inte arbetsgivaren att bryta den hälsofarliga situationen och vill skydda den drabbade från fortsatt mobbning. Arbetsmiljölagen fastställer, att om man inte kanta bort en farlighet på en arbetsplats, så måste man flytta anställda från farligheten. Väljer man att sluta själv är det så klart orättvist och grymt, men ibland förnuftigt att ”hellre fly än illa fäkta”. Det blir ofta sedan bra för den (tidigare) mobbade. Mobbning gror bara på ”sjuka” arbetsplatser.
För övrigt säger inte arbetsmiljölagen att anställda inte får mobba! Den fastställer arbetsgivarens ansvar att åstadkomma en hälsoriktig miljö, både fysiskt och psykosocialt, för de anställda. Därmed är det också arbetsgivarens skyldighet att utforma interna regler om förbud mot mobbning med eventuella sanktioner.
Fallet du berättar om är ganska ovanligt. Det är svårt att få fram konkreta bevis mot mobbare och även om man lyckas är det inte säkert att det kan ge arbetsrättslig grund för omplacering eller uppsägning. Fackets uppgift är att förhandla för alla medlemmar, oavsett vad de kan ha gjort sig skyldiga till. Jag tycker det är fantastiskt att mobbarna du berättar om måste gå till psykolog. Helt rätt! Man kan ju hoppas att de lär sig något om sitt eget uppträdande och ansvar.