SVAR: Din änglatrumpet verkar ha angripits av en fjärilslarv. Om plantan inte är jättestor är det enklast att söka upp äggsamlingarna på bladundersidorna och antingen klippa bort eller krossa dem på plats. Inför höst- och vintervila ska man skära tillbaka plantan ordentligt och då minskar ju mängden övervintrande ägg. Tänk bara på att saven i änglatrumpeter är giftig, så använd handskar och gnugga dig inte i ögonen innan händerna är rena.