SVAR: Många föräldrar och lärare känner nog igen sig i er situation. Jag antar att Lisa nu börjat på högstadiet, vilket innebär en stor förändring för många barn. Det blir fler ämnen, större klasser, fler lärare och så vidare. Det är viktigt att du pratar med Lisa om hur hon mår i skolan. Trivs hon, har hon vänner eller känner hon sig utanför? Klarar hon de högre kraven? Har någon varit dum mot henne? Sitt tillsammans en liten stund varje dag, så får du en klarare bild av vad som är jobbigt för Lisa. Förändras ett barns beteende finns nästan alltid en underliggande anledning.
Har du bra kontakt med hennes pappa kanske ni kunde prata tillsammans med er dotter hur hon upplever situationen och hjälpa henne ta sig ur den. Det är viktigt att ni också pratar med hennes lärare om hur man kan lösa problemen innan de blir större. Lisa behöver hjälp med att se och förstå vad hon själv kan göra och det gäller att hitta en gemensam plan för hur det kan bli bra för Lisa i skolan.