Ett femtiotal avtal ska omförhandlas under året, och nu har Kommunal preciserat kraven i några av en rad avtal för medlemmar som har privata arbetsgivare.

Också här vill förbundet ha ettåriga avtal, ett löneutrymmet på lägst 3,9 procent av genomsnittslönen, och en jämställdhetspott på minst 205 kr per anställd utifrån hur många kvinnor som tjänar mindre än 20 000 kr i månaden inom avtalsområdet. Lägstalönen ska vara 16 200 kr.

Avtalskraven för en del av de privatanställda innehåller också krav om till exempel nytt pensionsavtal, efter att Svenskt Näringsliv och tjänstemännen slutit ett förmånligare avtal än det som finns för LO-förbundens medlemmar.

Kommunal vill också ha avtal om lönestatistik med flera privata arbetsgivare, omställningsavtal och regler om yttrande- tryck- och meddelarfrihet som de kommun- och landstingsanställda har. Likaså vill Kommunal ha förbättrade regler om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till och avtal om företagshälsovård.

Kraven som Kommunals förbundsstyrelse enades om den 17 januari berör mellan 25 000 och 30 000 medlemmar som arbetar inom vården, tekniska yrken, ridstallar med mera och vars arbetsgivare är anslutna till Vårdföretagarna, Almega Tjänsteföretagen, IDEA och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation).