Kvinnorörelsens historia är i hög grad också den lesbiska rörelsens historia. Ofta avskiljd som något utanför liggande den stora, ”normala” kvinnorörelsen, en majoritet som inte behöver definieras. Rosenberg är kunnig och välformulerad när hon ger oss denna inblick i en både inneslutande och uteslutande kvinnogemenskap.