SVAR: Det handlar nog om vanlig skogsalm. Det framgår inte om ni ”hamlar” träden, det vill säga beskär träden mycket hårt ända in mot stammen, eller om ni bara hyfsar till och begränsar trädkronan varje år. Oavsett metod kan man inte sänka kronhöjden hur mycket som helst utan att åsamka träden stora skador
med röta i stammen som följd. Kanske räcker det med beskärning med ett par års intervall? Har träden hamlats tidigare måste man upprepa behandlingen med jämna mellanrum. Ju hårdare beskärning, desto kraftigare brukar den årliga tillväxten bli som kompensation. För kraftig beskärning är lämplig tid
under hösten fram till någon vecka före lövsprickningen. Finns ett trädvårdsföretag i kommunen kan det vara värt att fråga.Man kan alltid ta in ett pris utan att sedan tvingas gå hela vägen.