SVAR: Det kan ju vara så att dina bekymmer beror på din arbetsplats. Du ska därför ta kontakt med ditt skyddsombud. Sedan kan ni begära att företagshälsovården gör en genomgång av din arbetsplats. I första hand ska arbetsgivaren medverka till att förbättra arbetsplatsen, i andra hand kan det bli tal om en omplacering.