SVAR: Du kan antingen ha en ficka i berget som vatten samlas upp i och sedan bräddar ut. Eller så är jordvolymen liten och kan inte buffra upp vatten i någon större mängd. En markficka får du antingen dränera med speciell dräneringsslang eller använda grus i olika fraktioner för att leda bort vattenöverskottet. Alternativ två kan vara att spräcka berget på lämplig plats, för att vattnet ska kunna rinna undan. Genom att borra hål och fylla hålen med en expanderande betongblandning kan man få berget att spricka. Är jordvolymen för liten får du fylla upp med jord så att de större mängderna vatten kan rinna igenom. Avvakta något år och se vad som händer under en lite längre tidsperiod innan du bestämmer vad som måste göras.
Kanske räcker det med att bredda fåran och på så sätt leda bort överskottet?