En av dem, utbildningsvikariaten, har gett anställda inom vård och omsorg möjlighet till vidareutbildning. Lika många arbetslösa
har med utbildningsvikariaten fått en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.
Hela 40 procent av personalen inom äldreomsorgen saknar idag adekvat utbildning.
Behovet av kompetensutveckling är alltså stort, och därför beslutade den förra riksdagsmajoriteten att satsa en miljard
kronor 2005-07 på ”Kompetensstegen”.
När regeringen nu avskaffar utbildningsvikariaten försvåras kommunernas möjligheter att erbjuda grundutbildning.

I förra numret av Kommunalarbetaren visades att personalen i Sverige har sämre villkor jämfört med andra nordiska länder. Studien ”Hemhjälp i Norden” visar att svenskar som arbetar i äldreomsorgen har kortast utbildning och får minst vidareutbildning. Var
fjärde anställd känner sig otillräcklig och hela 40 procent funderar på att sluta jobba
inom hemtjänsten. Regeringen hävdar att personalens professionella utveckling inom äldreomsorgen ska stimuleras genom en ökad
mångfald av arbetsgivare. Det är en klassisk borgerlig dimridå. Privata arbetsgivare har
inte mer pengar till utbildning än offentliga.

Regeringen sviker de kvinnor som är i behov av utbildning och utveckling i sina jobb. Å
ena sidan menar man att de som sliter i vården inte har tillräcklig kompetens. Å andra sidan
tar man bort möjligheterna till kompetensutveckling.
Man kan bara dra slutsatsen att regeringen vill låsa in personalen i omsorgen i föga utvecklande
jobb med små eller inga möjligheter till kompetenshöjning och bättre lön i syfte
att driva igenom ideologiskt motiverade privatiseringar.

Vi i vänsterpartiet vill i stället
skapa en arbetsmarknad där alla har arbetsuppgifter som är utvecklande. Utbildningsmöjligheterna
är avgörande för att skapa förutsättningar för ett meningsfullt arbetsliv och för att höja statusen och lönerna för vård- och omsorgsarbete.

Eva Olofsson, riksdagsledamot för
vänsterpartiet i socialutskottet.

Josefin Brink, riksdagsledamot för vänsterpartiet i arbetmarknadsutskottet.