Blockaden inleds den 25 januari om inte ägaren innan dess har tecknat kollektivavtal.

– Vi har i ett halvårs tid försökt få företaget att teckna kollektivavtal, men inte lyckats, säger Lars Johansson, ombudsman på Kommunal Stockholm. Företaget har ett trettiotal anställda.

Curanda VårdAssistans erbjuder städning, omvårdnad, ledsagning och avlösning för anhöriga till funktionshindrade.

– Medlemmar som arbetar på företag som saknar kollektivavtal har inte samma skydd och rättigheter som andra, säger Lars Johansson, ombudsman på Kommunal Stockholm.

– Det handlar om ob-ersättning, försäkringar, övertidsersättning, semesterförmåner, rättigheter men även skyldigheter. Blir det konflikter får både den enskilde anställde och arbetsgivaren hjälp att lösa tvisten, arbetsgivaren får hjälp från arbetsgivarorganisationen, och medlemmen från facket.

Kommunalarbetaren har inte kunnat nå ägaren Pirjo Leppiaho, för att ställa frågor om varför hon inte vill teckna avtal, och om personalens förmåner som pension med mera.