– Tidigare har arbetsgivaren varit dålig på att tala om vilken kompetens som behövs, säger Gunilla Axelsson, ordförande för Kommunals sektion 2 i Östergötland.

Olivia står för Organisatoriskt Lärande I Vårdens Inre Arbete. Här ska både lärande i det dagliga arbetet och kunskap från utbildningar synas.
Modellen infördes för sju år sedan, i dag använder 85 procent av landstingets produktionsenheter verktyget. Tanken är att alla anställda ska ingå.

Olivia har fyra nivåer: grund, skall, bör och vill/får. (Klicka här för att se grafik.)
Tillsammans sätter anställda och chefer i varje verksamhet upp olika kriterier för vad de olika
yrkesgrupperna ska göra och hur det kan ske. Modellen godkänns sedan av fack och arbetsgivare.
Målet är uppdatering varje år. I utvecklingssamtalen förs resonemang om var i Olivia man ligger och vad som krävs för att gå vidare. Individens intresse och ambitioner ska bli tydliga.

– Före utvecklingssamtalet kan man titta på Olivia, sedan kan man diskutera med chefen var man befinner sig, ta upp styrkor och svagheter, vad man vill och vad verksamheten behöver, säger Gunilla Axelsson.

Med ett individuellt bedömningsinstrument
skattar man tillsammans med chefen sina styrkor
och svagheter. Att den som ligger i bör tjänar mer än den som ligger i skall är heller inte givet.

– Det viktigaste är att kärnverksamheten
fungerar, då måste vi ha löneutveckling i skall, säger Ulla Wåhlin-Wahlberg personalchef, Laboratoriemedicinskt centrum.

Vinsten med modellen anser hon är att det blivit lättare att prata om hur man gör sitt jobb och hur man är på jobbet.