Slag
Foto: Urban Orzolek

SLAG. Använd underarmarna för att forma en avvärjande
rörelse framför överkropp och ansikte. Rotera samtidigt 180 grader för att komma upp vid sidan av angriparen. Ta kontrollen eller fly.

Hårgrepp
HÅRGREPP. Håll fast angriparens hand ner mot
huvudet. Vänd 180 grader. Ropa på en arbetskamrat
som håller handen för ögonen på angriparen.

Fasthållning
FASTHÅLLNING. Placera ena armen under patientens
armhåla och greppa runt patientens handled.
Andra armen placeras över patientens underarm och
griper tag i den egna handleden.

Avvärj strypgrepp
AVVÄRJ STRYPGREPP. Rotera 180 grader för
att komma upp på sidan av angriparen. Samtidigt
används armarna på utsidan av angriparens ena
arm som en hävstång för att komma loss ur greppet.

Stoppa strypgrepp
STOPPA STRYPGREPP. Tryck ena armen mot
angriparens ena underarm. Böj knäna och sätt fötterna
fast i golvet. Stöt bestämt höften mot den sida
angriparens underarm trycks ner, styr över angriparen
på sidan. Kom upp, ta kontrollen eller fly.