Just nu är hans liv att omskola sig till lokförare, och den stora
hobbyn att ringmärka fåglar. Men i februari är det dags för honom
att gå till Arbetsdomstolen. Då ställs anställningsskyddet för fackliga företrädare på sin spets.
–Jag är övertygad om att domstolen kommer att ge mig rätt, säger
han.

Per Johansson var klubbordförande för Seko vid tunnelbanan
i Stockholm. Connex, hans arbetsgivare, accepterade inte att han offentligt kritiserade dålig arbetsmiljö och bristande säkerhet.
Företaget tyckte att han var illojal och avskedade honom.
Efter resultatlösa förhandlingar stämde Seko företaget till  Arbetsdomstolen för att få avskedandet ogiltigförklarat.
Connex har redan försäkrat att de ska köpa ut honom om de förlorar
i Arbetsdomstolen. Men frågan är om detta är tillåtet.
Annett Olofsson vid LO-TCO Rättsskydd är Pers juridiska ombud.
Hon menar att Connex har brutit mot medbestämmandelagen
som förbjuder att någon blir av med jobbet eller straffas för
sitt fackliga uppdrag. Detta förbud finns också i förtroendemannalagen.
– Bryter arbetsgivaren mot detta förbud är avskedandet ogiltigt
och inte möjligt att köpa sig fri ifrån, säger hon.

Connex menar att Per har avskedats för att han var illojal, inte
för att han arbetade fackligt. Annett Olofsson måste kunna bevisa
att avskedandet beror på Per Johanssons fackliga uppdrag.
Det är sällan en arbetsgivare fälls för att ha trakasserat en fackligt
aktiv.
– Det är för svårt att bevisa att trakasserierna beror på det fackliga
uppdraget. Bevisbördan faller allt för tungt på den fackligt
aktiva och den fackliga organisationen.
Kraven på bevis borde mildras, tycker hon. Det tycker också Per. Anställningsskyddet är för svagt menar han.
Per är glad över den uppmärksamhet och det stöd han har fått
efter avskedet. Stöduttalanden har kommit från alla världsdelar.
Hans egen klubb, där han nu är hedersordförande, har strejkat
och kämpar för hans sak. Seko startade en kampanj som heter
”Vi vägrar hålla tyst”. Samtidigt är han besviken över
att stödet från LO och andra förbund inte är större.
– Det som hänt mig visar behovet av yttrandefrihet, meddelarfrihet
och starkare anställningsskydd. LO-förbunden borde
ha agerat mer starkt och kraftfullt när en facklig företrädare attackeras, säger han.

Så fungerar lagen i Sverige

Paragraf 39 i Lagen om anställningsskydd (LAS) ger arbetsgivaren möjlighet att köpa ut anställda när saklig grund för uppsägning eller avsked saknas. Den anställde har enligt paragrafen då rätt till skadestånd motsvarande 16 månadslöner upp till fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem års anställningstid och 32 månadslöner vid minst 10 års anställningstid. Skadeståndet är skattepliktigt vilket LO har protesterat emot. Vid förlikning, då den anställde frivilligt säger upp sig utan att uppsägningen eller avskedet prövas i domstol, är beloppen lägre.