Stig Arne Hansen sades upp av Tromsö kommun som tyckte
han var illojal. Uppsägningen ogillades av domstolen. Norsk
lag förbjuder kommunen att köpa ut honom mot hans vilja.
Han jobbar därför kvar. Kommunen
anklagade honom för att till lokaltidningen ha läckt om en
arbetsmiljörapport han arbetade med. Detta var illojalt ansåg
kommunledningen. Men Stig Arne Hansen nekade
till att det var han som var läckan.
Med stöd av Fagforbundet, norska Kommunal, stämde han
kommunen för uppsägningen, och vann.
Detta hände för fem år sedan. Då var han tjänsteman på hemtjänsten.
Stig Arne ville inte låta sig köpas ut. Nu är han omplacerad till att vara ute på fältet. Han arbetar natt och besöker då unga handikappade,
psykiskt sjuka och äldre som har behov av hemtjänst.
–Jag trivs mycket bra och har inga planer på att sluta. Det som hände för fem år sedan har jag lagt bakom mig, det är inget jag är bitter över, säger Stig Arne.

Det är hans lediga kväll när vi träffas på en restaurang i Tromsö.
Han ger ett lugnt intryck med en distans till det som hände för
några år sedan. Några av hans chefer vittnade
emot honom i domstolen. Trots det har det inte varit några samarbetsproblem med dem efteråt, även om han tycker sig märka att
åtminstone hans närmaste chef, Åshild Moen, tycker att det är lite
jobbigt att han är kvar.
– Hon vittnade mot mig i domstolen och försökte då ta
heder och ära av mig. Därför är det nog jobbigt
för henne att nu behöva samarbeta med mig. Hon försökte efter något år få mig uppsagd, då jag protesterade mot planerade nedskärningar
inom hemtjänsten. Men det lyckades inte, säger Stig Arne.
Han berättar att hon också vägrade acceptera valet av honom som arbetsplatsombud.
–Därför är jag inte fackligt aktiv, berättar han.

Åshild Moen, som är enhetschef, hållermed om att det
var lite jobbigt för henne den första tiden när Stig
Arne kom tillbaka i arbete.
– Det var nog jobbigt för honom också. Men vi hade ett samtal
och försökte klara ut vår relation. Sedan dess tycker jag att vi haft ett bra samarbete, säger hon.
Åshild Moen förnekar att hon försökte få honom uppsagd på nytt eller att hon har något emot att han arbetar fackligt.
– Vi hade en konflikt, men jag försökte inte bli av med honom.
Att jag inte accepterade honom som arbetsplatsombud beror på att enheten redan har ett arbetsplatsombud, förklarar hon.
Åshild Moen skulle inte vilja ha det som i Sverige, där arbetsgivaren
kan köpa ut anställda mot deras vilja.
– Konflikter finns på alla arbetsplatser. Det kan drabba vem
som helst. Vi måste kunna hantera detta utan att ta ifrån människor
deras arbete, säger hon.

Björn Willumsen är avdelningsordförande för Fagforbundet i
Tromsö, norska Kommunal. Han säger att självfallet protesterade
avdelningen emot att Stig Arne Hansen inte accepterades som
arbetsplatsombud.
– Det är våra medlemmar, inte kommunens ledning, som utser
våra företrädare. Vi tog upp detta flera gånger med ledningen
utan att det hjälpte, fortsätter han.
Personalchefen i Tromsö kommun, Wenche Bergmo, förklarar
att det som hände med Stig Arne Hansen är mycket ovanligt. Hon
vill absolut inte kommentera kommunens försök att säga upp
honom för fem år sedan. Men hon ser inga problem med att
han jobbar kvar.
Lagen som förbjuder arbetsgivare att köpa ut anställda mot deras
vilja tycker hon inte heller är något problem.
– Det har aldrig varit någon diskussion bland Norges kommuner
eller andra arbetsgivare om att ändra denna lag.
Fackordföranden Björn Willumsen håller med om att det är
ovanligt med tvister i kommunen om uppsägningar och avsked:
– Om kommunen vill göra sig av med någon så löses det normalt
med att den anställde frivilligt låter sig köpas ut. Det har
även drabbat höga chefer. När till och med de får gå sänder detta
signaler om att det kan vara farligt att vara obekväm, trots lagens
starka anställningsskydd.

Så fungerar lagen i Norge

I Norge går det inte att köpa ut anställda mot deras vilja när saklig grund för uppsägning eller avsked saknas.

Men domstolen kan göra undantag om det är uppenbart olämpligt att anställningen fortsätter. Det kan gälla höga chefer som för att klara sitt jobb måste åtnjuta ett stort förtroende hos arbetsgivaren.

Liksom i Sverige är det vanligaste att en tvist om anställning inte avgörs i domstol utan i förlikning. Den anställde väljer då ofta att låta sig köpas ut. Den ersättning som då betalas ut varierar normalt från sex månadslöner upp till två årslöner. Det finns inte som i Sverige någon lag som reglerar hur stort beloppet ska vara.

Norska Kommunal, Fagforbundet, eller norska LO har inte märkt några problem med att få arbetsgivarna att acceptera att anställda behåller jobbet om domstolen ogiltigförklarar en uppsägning.