Förr var det ofta kaos när våldsamma patienter spändes fast i bältessängen. Nu möter personalen
aggressiva och våldsamma patienter med större lugn.
– Vi står kvar och pratar. Patienterna får tala om hur de känner. Mer tid ger patienten mindre
ångest. Känslan av att ingen kan hjälpa dem minskar, berättar skötaren Norman Schiappacasse på piva, psykiatri sydväst psykiatriintensiv.

Sedan förra våren undervisar han i hur hot och våld kan förebyggas och i självförsvarsteknik. Nya kunskaper har gjort personalen tryggare.

– Skillnaden märks direkt. Förr var det bara killar som kom fram vid våldsamma situationer. Nu vågar tjejerna stå kvar och möta konflikten, säger Norman Schiappacasse.

Tanken är att undvika hot och våld med rätt bemötande. Rådet är att lyssna, fråga patienten vad den vill när den är upprörd och ge den tid.

– Tänk på kroppsspråket, att du står med öppna händer framför dig. Har du händerna bakom ryggen kan en patient som är paranoid tro att du gömmer något, säger Norman Schiappacasse.

I rollspel har personalen fått känna på patientrollen, många har upplevt sig kränkta och maktlösa.
Själv har Norman Schiappacasse arbetat som skötare sedan 2001. Som han agerade då skulle
han inte göra i dag.

– För att skydda en kollega rusade jag in till en patient. Jag hoppade in bakom henne, det var ett stort misstag. Patienten kände sig ifrågasatt, blev rädd och arg. Hon bet mig hårt i överarmen.

Nu skulle han stanna till i dörröppningen, försöka lugna och ta reda på varför kvinnan agerade.
Om hon ville ha kaffe, promenera eller var kränkt.

– Mycket händer för att man ska fixa saker själv. Om kollegorna får veta vad jag ska göra kan de hjälpa mig, säger Norman Schiappacasse.

Samarbetet har gynnats av ett mer strukturerat sätt att arbeta. Arbetspassen börjar med genomgång av dagens arbetsuppgifter
och förberedelser. Det ger skötarna mer tid för patienterna och bättre relationer. Större förståelse för olika situationer har gett personalen självförtroende.
Mer fokus ligger på etiken. Efter varje incident samlas nu personalen och speglar vad som hänt.

Piva, psykintensiven

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Antal vårdplatser: 12.
Antal anställda: 38 personer.
Antal skötare: 17.
Lönenivå: 18 175-21 225 kr.

Utbildning i hot och våld

- Kunskap i empati, respekt och tolerans ska minska hot och våld.
- Självförsvar och tvångsåtgärder där ingen kommer till skada kan användas.
- Patientens rätt att anmäla och vad lagen säger om nödvärn, nödrätt och psykiatrisk tvångsvård tas också upp.
- Av fyra utbildningsdagar ägnas knappt hälften åt teori, drygt hälften åt självförsvarsteknik och tvångsåtgärder. Personal från varje klinik utbildas för att undervisa kollegor.
- Anställda inom psykiatrin i sydvästra Stockholm har fått delta i utbildningen. Nu satsar Stockholms läns sjukvårdsområde 1,5 miljoner kronor på övriga kliniker.
- Modellen kommer från Rättspsykiatriska kliniken i Bergen, Norge.

Åtta råd från Bergenmodellen

1) Visa positiv respekt, patienten ska känna att du är där för att hjälpa till.
2) Var närvarande, koncentrerad och visa intresse.
3) Ge patienten tid att prata och ställa frågor. Prata med patienten flera gånger innan beslut fattas.
4) Lyssna!
5) Tala lugnt, med mild röst. Undvik svåra ord.
6) Tänk på ditt kroppsspråk, håll avstånd och ögonkontakt.
7) Ge patienten förslag i stället för att kritisera.
8) Samarbeta i arbetsgruppen. Tala med varandra om vad som händer. Låt alla veta vad du gör.