Dessutom en särskild jämställdhetspott på minst 205 kr per anställd, månad och år och i förhållande till hur många kvinnor som tjänar mindre än 20 000 kr i månaden.

De lägsta lönerna i avtalet ska höjas med minst 910 kr per månad och heltidsanställd. Avtalskraven gäller för en ettårig period.
Kommunals motpart på området är Almega och IDEA. Avtalet omfattar stallpersonal hos travtränare och ridhus, ridinstruktörer samt banpersonal vid travbanor.