Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen skiljer sig åt i de nordiska länderna, visar en nordisk jämförelse. Det gör också antalet arbetade timmar. Deltidsarbete är vanligast i Sverige och
Norge, där vill också flest jobba fler timmar.

– Det är märkligt när arbetsgivarna pratar om brist på personal samtidigt som personalen inte får arbeta mer, säger Marta Szebehely, professor vid Socialhögskolan i Stockholm.

De som jobbar i hemtjänsten i Sverige och Norge besöker åtta vårdtagare varje dag. Svenskarna tycker oftare att det är för många.
Vilka sysslor som ska utföras är som regel bestämt i förväg i alla länders hemtjänst, och i Sverige gör man sällan något oplanerat. Att göra det är mer brukligt i andra länder.
Absolut vanligast är att hjälpa personer med den dagliga hygienen. I hemtjänsten i Sverige och Danmark är det normalt att städa. Danskarna är de som lagar mat oftast.
Att ha tid att dricka kaffe med vårdtagaren är ovanligt i hemtjänsten, särskilt i Sverige. Betydligt vanligare är det på särskilda boenden med undantag för Finland.

Även om 72 procent av svenskarna anser att arbetsuppgifterna oftast är intressanta, tycker de i minst utsträckning att jobbet är
intressant.

– Samtidigt anser 90 procent i alla länder att deras arbete är mycket uppskattat av vårdtagarna. Sannolikt är det en viktig faktor
för att de stannar kvar i jobbet, säger Marta Szebehely.