Kommunals invändningar gick bland annat ut på att man inte hade övat tillräckligt på vad en ny organisation skulle innebära. Facket menade därför att det var fara för liv och säkerhet.

Efter förhandlingar mellan facket och Arbetsmiljöverket upphävdes alltså skyddsstoppet och nu kan förändringarna genomföras som planerat.