Rapporten är ett resultat av en utbildning som Lena Andersson hade med två hemtjänstgrupper
i Luleå.

Några av deltagarna förstod under utbildningens gång att de inte passade för arbete med demenshandikappade:

–De blev för stressade och fick gå till andra pensionärer. När de ändå måste gå in får de stöttning från gruppen.

–Om alla får göra det de är bäst på så flyter arbetet bättre. Rätt man på rätt plats, säger Lena Andersson.

Totalt 13 personer fick 20 timmars utbildning i hur man får tillträde till och ser till att personer med demenshandikapp äter.
Personalen fick lära sig varför de sjuka beter sig som de gör.
Med utgångspunkt från konkreta situationer i vardagen skräddarsyddes lösningar för nio pensionärer. Personalen intervjuades
före och efter utbildningen. Även anhöriga intervjuades. De flesta i hemtjänstgrupperna tyckte att de hade fått nya insikter och bättre självförtroende.
Bland annat hade de begärt mer tid hos biståndshandläggarna för att slippa utsätta de sjuka för stress.

Lena Andersson åker nu omkring och berättar om vad hon har kommit fram till. Närmast ska hon prata på en konferens för äldrepersonal i Piteå.

– Tanken är att jag ska fortsätta att åka ut och så frön, säger hon.

Efter årsskiftet ska hon också utbilda fler hemtjänstgrupper. Lena Andersson är undersköterska som har vidareutbildat sig.
Än så länge är hennes tjänst som demensvårdsutvecklare i Luleå inte permanent, men hon har gott hopp om att den ska bli det.

FAKTA

Tre frågor om demens:

1: Hur ska jag göra när den gamla doppar potatisen i mjölken?

Svar: Ha inte all mat på bordet från början. Då vet hon inte var hon ska börja. Ge henne mjölk
att dricka efter maten.

2: Hon säger att hon inte har fått mat, fast hon har ätit.

Svar: Ställ ut, t ex nyponsoppa och frukt här och var i lägenheten. Be de anhöriga göra likadant.

3: Hon vill duka men har dålig balans.

Svar: Ta fram det som ska vara på bordet och låt henne sitta och duka.

Så gör du:

Så kommunicerar du med demenshandikappade.

•Etablera kontakt, t ex genom att sätta dig med personen vid köksbordet.

•Förvissa dig om att personen hör vad du säger, många har nedsatt hörsel.

•Tala långsamt och tydligt.

•Använd korta meningar, ställ bara en fråga åt gången.

•Undvik distraherande ljud och aktivitet.

•Ställ inte personen inför komplicerade val.

Här hittar du hela forskningsrapporten. Den har nr 36:

www.founorrbotten.se