Vi har frågat de fackliga ordförandena varför lönen sätts individuellt eller inte i deras kommun. Svaren ger ett tydligt besked:

Individuella löner är något som i hög grad har påförts uppifrån. De som driver på är främst de centrala organisationerna genom löneavtalet, samt kommunernas ledningar.

I kommuner med individuell lönesättning säger nästan alla lokala fackordförande att en orsak är det centrala löneavtalet. 82 procent säger att en orsak är kommunens ledning. 64 procent säger att en orsak är att den fackliga sektionen vill det. På arbetsplatserna är intresset mindre. I bara 40 procent av kommunerna anger man att cheferna på arbetsplatserna är en orsak till att kommunen har individuella löner. Färre, bara 34 procent, säger medlemmarna på arbetsplatsen.

I kommuner utan individuella löner svarar 81 procent att orsaken är att förberedelser saknas.

50 procent säger att medlemmarna på arbetsplatsen saknar intresse.

44 procent säger att cheferna på arbetsplatserna saknar intresse.

28 procent tycker att kommunens ledning saknar intresse.

Inte heller i år ser det ut som att individuell lönesättning lyfte lönerna. Det finns inget klart samband mellan storleken på löneökningarna och i vilken grad kommunen infört individuella löner.