Omsorgsverksamheten i Hultsfred hamnade i blickfånget strax före jul 2006.

Kommunal hotade med skadestånd om inte 70 vikarier med felaktiga anställningar lovades tillsvidareanställning. Kommunen gick med på fackets krav och de flesta fick också tillsvidareanställning från första januari.

Nu riskerar flera av de nyanställda att sägas upp redan i februari, eftersom de nya vikariaten bekostas med lön som går utöver socialnämndens budget.

Socialförvaltningen gör nu en inventering över hur många jobb som verkligen behövs.

Kommunalarbetaren har talat Britt Wireland Sorpola, sektionsordförande för kommunal i Hultsfred:

Vad händer nu?:

– Vi har i precis fått reda på att kommunen planerar att varsla 40 årsarbetare om uppsägning. Detta utan att egentligen ha informerat om det innan. Det här kommer att beröra flera fält inom den sociala verksamheten, inte bara omsorgen.

Men det är klart att det finns en risk att vissa av de som anställdes så sent som den första januari kommer att få gå enligt LAS-reglerna.

– Vi har begärt en konsekvensbeskrivning, men mer än så här vet vi inte i nuläget. Vi hoppas att det inte ska behöva bli så många i slutänden, säger Britt Wireland Sorpola.