Att höja lönegolvet har under ett par avtalsrörelser varit en hjärtefråga för Kommunal. Efter att lönesystemet lades för ett tiotal år har lägstalönerna släpat efter löneutvecklingen. Det har bidragit till att hålla nere löneläget i kommunerna. Regeringens försämringar av a-kassan har gjort frågan än angelägnare för facket.

Kravet på en höjning med 2 400 kronor, från 13 800 kronor till 16 200 kronor, för den som fyllt 18 år, ser Kommunals avtalsansvarig Håkan Pettersson som tar igen en eftersläpning.

– Det är en nivå som vi tycker att det är rimligt att man som 18-åring kan komma in på, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Kommunals expert på lönestatistik uppskattar att cirka 41 000 anställda idag tjänar under 16 200 kronor (heltidslön).

Kommunals krav på ett högt löneutrymme utgår från LO-samordningen och är, som vi tidigare skrivet, närmare 1000 kronor per månad och heltidsanställd. Av den tusenlappen är 160 kronor pengar från en ”jämställdhetspott”. Uträknat efter hur många kvinnor med lön under 20 000 kronor som finns inom Kommunal.

Innebär då det att Kommunal kommer att prioritera yrkesgrupper med många kvinnor framför de med många män? Något klart besked ges inte idag.

– Den slutgiltiga prioriteringen blir beroende av vilket utrymme vi har till förfogande, säger Håkan Pettersson.

– Det här handlar om en insamlingsmodell, man samlar in i de kvinnodominerade områdena. Modellen föreskriver inget om fördelningen av pengarna.

– Även mansyrkena inom Kommunal påverkas av att de arbetar inom en kvinnodominerad bransch. Deras lönerna är lägre än inom den privata sektorn.

Ylva Thörn säger att hon i dagens läge inte har några ambitioner att diskutera prioriteringar eftersom hon inte vet vilket utrymme för löneökningar blir.

Under tidigare avtalsrörelser har ni avvisat den här typen av prioriteringar. Nu kan du tänka er en förändring?

– En omöjlig fråga att svara på. Vi har nu lagt fram en modell för en insamling. Senare under resans gång får vi ta ställning om vi ska göra prioriteringar inom ramen för olika yrkesgrupper.

Kraven innebär alltså inte att alla ska få 1000 kronor mer. Det blir lokala förhandlingar om fördelningen som tidigare. Kommunal vill ha en individgaranti liksom tidigare. Men hur mycket som man vill att alla ska vara garanterade i löneökningar ger man inte heller besked om idag.

Rätten till heltid för den som vill återkommer också igen som ett av de viktigaste lönekraven.

Som vi skrev igår har arbetsgivarna; Sveriges Kommuner och Landsting, inför årets förhandlingar visat upp en helt annan attityd än tidigare. Igår talade chefen för deras arbetsgivareavdelning Markus Gustafsson för att löneläget för kommunanställda borde närma sig näringslivets.

– Jag blev väldigt positivt överraskad, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn och tillägger:

– Nu ska vi i förhandlingar granska vad det står för. Våra yrkanden ligger väl i linje med de ambitioner man saluförde i går.