– Vi vill inte teckna nåt avtal, säger Carina Sengkey ägare till förskolan.

Varför då?

– Jag inte säga mer än att jag tycker vi ska ha valfrihet. Jag väljer att inte teckna avtal. Våra anställda har lön enligt avtal och samma typ av försäkringar som facket har.

På Strålarnas förskola är fyra av de fem anställda medlemmar i Kommunal.

– Kollektivavtal är en garanti mot otrygghet på jobbet, säger Christina Bondelid, ombudsman på Kommunal. Det är viktigt för att de anställda ska ha bra arbetsvillkor och rätt försäkringar.

– Vi har försökt i flera månader att förhandla med ägaren till Strålarnas, säger Marisa Navarrete, ombudsman Kommunal Stockholms län.

– Vi har skickat flera brev men hon har inte har hört av sig. Till slut fick vi rekommendera breven. När hon inte svarade då heller, skickade vi förhandlingsbegäran vi delgivning.

Den enda förhandling som då ägde rum gav inget. Ägaren Carina Sengkey bara vägrade, säger Navarrete.

Varslet gäller blockad mot övertid och nyanställningar.
Åtgärderna är tänkta att träda i kraft den 18 januari om inget avtal tecknas innan dess.