Det viktigaste i målet har redan ägt rum. Fack, arbetsgivare, regeringen och andra EU-länders regeringar har förra året lämnat in skriftliga kommentarer om fallet.

I dag fick de tillfälle att inför domstolen framföra samma synpunkter muntligt.

Generaladvokaten i domstolen väntas efter sommaren komma med ett vägledande yttrande om hur domstolen bör döma. Sedan dröjer ytterligare några månader innan den slutgiltiga domen kommer.

Efter dagens muntliga förhandling var de fackliga representanterna nöjda. LO:s förste vice ordförande Erland Olauson tror på facklig seger i målet.

– Frågan handlar om arbetstagarnas rättigheter att använda stridsåtgärder för att försvara sina intressen. Utländska företag är välkomna att konkurrera i Sverige, men konkurrensen ska ske på lika villkor. Vi vill inte se en utveckling där företagen konkurrerar om vem som är på att betala sina anställda sämst, säger han.

Han tillägger att Sverige har ett system där fack och arbetsgivare i avtal kommer överens om vilka löner som ska gälla.

– För att förmå arbetsgivare som vägrar att acceptera dessa villkor och att sluta avtal måste facket kunna vidta stridsåtgärder. Jag kan inte tänka mig att EG-domstolen skulle vilja förbjuda svenska fackföreningar att ta strid för avtal man slutit med arbetsgivarorganisationerna, säger han i ett pressmeddelande.

Den svenska regeringen stöder fackens linje att svenska avtal ska gälla i Sverige och det måste vara möjligt att ta till stridsåtgärder för att försöka tvinga fram sådana avtal även med utländska företag.

Arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv har kritiserat regeringen för detta. Svenskt Näringsliv hade hoppats att den borgerliga alliansen istället skulle stöda deras linje om att dessa stridsåtgärder strider mot EG-rättens princip om fri rörlighet.

Flera EU-länder har yttrat sig till domstolen om Laval-målet. De flesta stöder fackens linje. Men medlemsstaterna från Östeuropa stöder företaget Laval och hoppas att domstolen förklarar att den svenska arbetsrätten strider mot EG-rätten.