Till Kommunal centralt har det varje år kommit in kring 700 tvister i försäkringsfrågor de senaste åren. Antalet växer. Kommunal bedömer vilka fall som det är lönt att driva vidare, och lämnar över dem till LO-TCO Rättsskydd AB.

Det handlar om att överklaga beslut som fattats av försäkringskassan eller försäkringsbolag.

– Vi kan se att allt fler medlemmar som är sjuka eller arbetsskadade får sina förmåner indragna eller försämrade, och vi har många sådana tvister med försäkringskassan, säger Anne-Marit Överby, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Det kan gälla en tidsbegränsad sjukpenning som man inte får förlängd eller en arbetsskadelivränta som upphör därför sjukdomen eller skadan plötsligt anses bero på andra faktorer. Eller färdolycksfall som inte godkänns.

Flest fall rör LAF, Lagen om arbetsskadeförsäkring, 156 fall. Därnäst kommer avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada med 54 fall och AFL, Lagen om allmän försäkring med 47 fall.
(Därutöver fanns 18 övriga avgjorda tvister.)