Kommunal har nu skrivit ett öppet brev till Brand- och räddningsnämnden i Stockholm.

– Vår kritik riktar sig främst mot att förslaget inte innehåller beskriver vilka konsekvenser som förändringarna innebär, säger huvudskyddsombudet Matts Jangerstad på Kommunal sektion 52 Stockholm.

– Vår uppfattning är att den föreslagna besparingen inte ens uppfyller de lagstiftade krav som ställs på räddningstjänsten. Redan tidigare genomförda förändringar har pressat brandförsvaret till en miniminivå, säger han.

Kommunal anser att om man minskar antalet brandmän i de aktiva utryckningsstyrkorna får det konsekvenser som äventyrar både människors liv och stora ekonomiska värden i samhället.

Kommunal framhåller att de gärna ställer upp och diskuterar hur brandförsvaret i Stockholm ska bli effektivare både ur ekonomisk- och verksamhetssynpunkt.

– Men för att klara detta förutsätts både en dialog och att de kompetenser som finns används, säger Matts Jangerstad. Det har inte funnits hittills.

Fakta – Så vill man spara

74 brandmän i dygnet-runt-bemanning blir 54

Utryckningsstyrkor på nio man blir sju.

110 000 kr per anställd vill man spara. Totalt 60 miljoner kronor.