Regeringen hoppas att 10 000 långtidsarbetslösa ska anställas i nystartsjobb, men hur många det blir beror helt och hållet på hur många arbetsgivare som vill anställa.

För att komma ifråga för ett nystartsjobb krävs att man varit utanför arbetsmarknaden i ett års tid.

– Det finns inget volymkrav även om regeringen ser 10 000 platser framför sig per månad. Det finns heller ingen maxgräns för hur många nystartsjobb som kan finnas, alla som vill får plats inom det här, säger Lena Ivö, på ams.

Plusjobben kommer att fasas ut och de nya nystartsjobben kan förenklat sägas vara deras motpol på den arbetsmarknadspolitiska kartan. Där plusjobben var tidsbegränsade och främst tillsattes i offentlig sektor är nystartsjobben anställningar i privat verksamhet eller offentliga bolag som driver affärsverksamhet (som SJ, Telia och Vattenfall).

Försäkringskassan har sagt att 500 000 personer som får ersättning från dem skulle kunna vara lämpade för nystartsjobb, enligt ams finns runt 300 000 personer inskrivna på arbetsförmedlingen som kan komma ifråga. Därtill kommer nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste tre åren.

Frågan är bara hur många arbetsgivare som nappar på erbjudandet att slippa betala arbetsgivaravgift om de anställer någon som varit borta från arbetsmarknaden i ett år. Hittills har bara ett fåtal anställts men Lena Ivö på ams tror på en ganska rejäl anstormning:

– Det är många arbetsgivare som redan har hört av sig, de står och stampar och har hittat någon de vill anställa. Förhoppningsvis går jobben över alla branscher, men vi har märkt att det är ganska mycket inom restaurang och service.

Antalet personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program minskar från 140 000 personer 2006 till 90 000 stycken 2007.

Från 1 juli 2007 inför regeringen en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa. Hur den kommer att vara utformad är ännu inte klart.

Fakta/nystartsjobb:

o Många av de vanligaste frågorna om nystartsjobb får svar på webbplatsen: www.nystartsjobb.se som ams håller i.
o gäller dem som är 25 år eller äldre och som varit arbetslösa, sjukskrivna, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, haft sjuk- eller aktivitetsstöd eller fått ekonomiskt bistånd i minst ett år samt dem som varit anställda på Samhall på heltid i minst ett år.

o För ungdomar mellan 20-25 år är tidsgränsen sex månader.

o Gäller också dem som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller anhöriginvandrare under de senaste tre åren.

o Nystartsjobben söks via arbetsförmedlingen. Lönen ska vara kollektivavtalsenlig, LAS gäller.

o För arbetsgivaren innebär nystartsjobbet att den slipper betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som den nyanställde varit borta från arbetslivet. Vissa maxtider finns dock.