Kärlen ställs nu oftare ut vid vägar dit man kan köra, bilar har anpassats och hjälpmedel har köpts in. Latrinhämtningen minskar i omfattning, men Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta bevaka arbetsmiljön i branschen.