Regeringen vill stoppa möjligheten för arbetslösa som är i utbildning eller deltar i olika ams-åtgärder att få fler än 300 ersättningsdagar. Idag räknas inte dagarna då man i arbetsmarknadsåtgärder, och man kan därför i praktiken få a-kasseersättning fler än 300 dagar.

Det här framgår av ett PM från Näringsdepartementet som LO-tidningen tagit del av.

Regeringen motiverar detta med att systemet idag är orättvist.

Regeringen vill också slopa rätten för den arbetslösa att bara söka jobb inom sitt yrke och det geografiska närområdet under de första 100 dagarna, en rättighet som infördes 2001.

Beslut ska fattas under våren, och de nya reglerna ska enligt planerna börja gälla 1 juli i år.