Namnunderskrifterna finns på ett fackligt upprop som kräver att

– Arbetslivsinstitutet får finns kvar.

– förslaget att minska anslagen med en tredjedel till Arbetsmiljöverket stoppas.

– regeringen presenterar en konsekvensanalys av vad förslaget till försämringar i arbetsmiljöarbetet innebär för landets löntagare.

– den konsekvensanalysen görs innan regeringen tar några beslut om försämringar av arbetsmiljöarbetet.

I samband med att namnunderskrifterna överlämnades till regeringen höll LO ett protestmöte i Stockholm.

– Varje år skadas tusentals människor på sina jobb. Varje vecka dör en person på sitt arbete. En bra och säker arbetsmiljö borde vara en rättighet för alla, sa Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande, i ett tal vid mötet.

Hon var kritisk till att regeringen vill sänka kraven på arbetsgivarna när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering. Ulla Lindqvist varnade för att detta ändrar maktförhållandena på arbetsmarknaden.

– Vi måste fortsätta att utveckla arbetsmiljöarbetet och inte avveckla som högerregeringen nu föreslår. Vi kan aldrig ge oss förrän vi har arbetsmiljöer där man kan jobba och gå i pension med bibehållen fysik och psykisk hälsa, förklarade Ulla Lindqvist.