Efter flera rån och rånförsök under hösten införde Kommunal vid ett par tillfällen skyddsombudsstopp mot kontanthantering på SL:s bussar.

Arbetsmiljöverket beslöt om förbud mot kontanthanering från den 1 januari 2007. SL och bussarbetsgivarna överklagade beslutet till regeringen och menade att de behövde tid till 1 april för att förbereda alternativ till köp av biljetter ombord på bussarna.

Kommunal valde att stödja SL och bussarbetsgivarna för att visa enighet inför regeringen. Och den beslutade enligt förslaget i överklagandet.

– Jag är mycket nöjd, men samtidigt lite överraskad att regeringen gick med på ett förbud mot kontanthantering. Att det flyttas fram till den 1 april kan vi leva med, säger Kommunals huvudskyddsombud på Busslink, Anders Willgård.

SLTF, branschorganisationen för SL och alla andra trafikhuvudmän i landet, är däremot mycket kritisk till regeringens beslut. Under 2005 kom cirka en fjärdedel av intäkterna till kollektivtrafiken från försäljning av biljetter ombord på bussarna.

SLTF befarar nu minskade intäkter och att det ska leda till sämre kollektivtrafik och uppsägning av förare.

– Men vi är inte emot att SL inför kontantstopp i Stockholm. Det vi protesterar emot är regeringens förbud som blir vägledande också för övriga landet. Där är förutsättningarna och riskerna annorlunda än i Stockholmstrafiken, säger Mona Boström, vd för SLTF.

Hon tror att förbudet mot kontantstopp kan leda till nya hot mot förarna.

– Risken är att de som inte får åka med för att de saknar färdbevis hotar förarna. Om de ger efter och det blir allmänt känt att det går att på sätt åka gratis kan detta sprida sig, vilket leder till förlorade intäkter till kollektivtrafiken, säger Mona Boström.