Socialstyrelsen och Försäkringskassan har på uppdrag av den förra regeringen tagit fram förslag på hur sjukskrivningstiderna ska bli kortare, trots att belägg saknas för att det skulle vara bra för tillfrisknandet.

De båda myndigheterna ska för varje diagnos ge föreskrifter till Sveriges läkare över hur lång tid de bör sjukskriva den sjuke. Som ett exempel kan sjukskrivningstiden för akut hjärtinfarkt förkortas kraftigt, enligt Socialstyrelsen. I underlaget som lämnas över till regeringen talas det om hel sjukskrivning i 14-28 dagar, och ytterligare 14-28 dagars sjukskrivning.

Menar ni att man ska börja jobba en månad efter en akut hjärtinfarkt?

– Det är den medicinska expertis vi har använt oss av som menar det, sade Socialstyrelsens projektledare Jan Larsson på myndigheternas gemensamma presskonferens.

I dag är den genomsnittliga sjukskrivningstiden efter en akut hjärtinfarkt 158 dagar.

Ett annat exempel som nämndes var ryggskott där rekommendationerna i framtiden kommer att vara en sjukskrivning på 1-14 dagar, något längre för dem med arbeten med tunga lyft.

Vad finns det för belägg för att det bästa för en sjuk människa är att komma tillbaka i arbete så fort som möjligt?

– När det gäller vissa diagnoser, ryggont till exempel, så finns det ganska hyggligt vetenskapligt underlag för att en lång sjukskrivning kan vara kontraproduktiv. Men om man ser över hela linjen så är det vetenskapliga underlaget ganska bräckligt. Å andra sidan finns det heller inget som talar för att det alltid är bra med långa sjukskrivningar, svarade Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund.

I övrigt föreslår myndigheterna bland annat några namnbyten, som ska ge signaler om att det i fortsättningen ska handla om att snabbt komma tillbaka i arbete.

o Sjukintyg eller läkarintyg ska heta ”arbetsförmågeintyg”.

o Rehabiliteringutredning byter namn till ”plan för återgång till arbete”. I det ligger också ökade krav på ett avstämningsmöte redan efter fyra veckor av en sjukskrivningstid. Senast 12 veckor efter den första sjukdagen krävs ett särskilt läkarutlåtande.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan hoppas kunna jobba efter detta från och med den 1 juli 2007.

Hur mycket pengar räknar ni med att spara åt staten på att förkorta sjukskrivningstiderna så här kraftigt?

– Vi har inte haft någon anledning att göra en sådan beräkning, vi har inte haft det uppdraget, sade Curt Malmborg, generaldirektör på Försäkringskassan.

Sverige blir, om regeringen ger klartecken, det första landet i världen som inför den här typen av riktlinjer.

Läs mer:

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2006/pressm061221.htm