1) Stämmer det att folk söker färre jobb med en högre a-kassa?

– Söktiden förlängs, men folk söker inte färre jobb och det är själva idén med a-kassan, att man inte ska ta första bästa jobb utan ägna tid åt att söka jobb som motsvarar ens kompetens.

2) Vad vill regeringen med förändringarna av a-kassan?

– Teoretiskt sett vill de att folk ska ta första bästa jobb. Ekonomiskt sett vill de att folk ska tvingas söka jobb till så låga löner som möjligt. De tänker att arbetslösheten beror på att den enskilde söker för lite jobb, att människor är för sparsmakade när de söker bland de jobb som finns.

3) Vad har socialdemokraterna gjort för fel?

– De har gjort två fel. Dels har de inte höjt taket i a-kassan. Dels lät de arbetslinjen förfalla. De har dragit ner på reträttjobben för dem som inte klarar av att jobba till hundra procent, lönebidragstjänsterna har urholkats och vanskötts. Och plusjobben infördes fem minuter i tolv.

4) Över hälften av löntagarna slår i taket för a-kassan efter 1 januari. Hur högt skulle taket vara om det följt med löneökningarna?

– Det skulle ligga på 912 kronor om dagen och det är den summa LO förespråkar. Jag tycker att taket borde ligga på 1200 kronor. Det är viktigt att en stor grupp får ut 80 procents ersättning av sin lön för att solidariteten med systemet ska finnas kvar. Det är skälet till att höjt inkomsttak är viktigare än högre procentuella ersättningar.

5) Vilka följder får de lägre ersättningsnivåerna i a-kassan?

– Individerna drabbas hårt och blir rädda att förlora jobbet. Vid långvarig arbetslöshet vet de
att de inte har råd att amortera på bilen och huset. Facken kommer att bli mer motsträviga att göra avsteg från turordningsreglerna, vilket i sin tur kan leda till att arbetsgivarna kan kräva försämringar av arbetsrätten.

6) Tror du att LO-förbunden kommer att införa inkomstförsäkringar för att täcka upp försämringarna i a-kassan?

– Nej, jag tror att det är alldeles för dyrt. Ju mer individuella försäkringar det blir, desto mer minskar sammanhållningen och solidariteten mellan olika förbund.

7) Varför är a-kassan viktig för arbetsgivarna?

– Den är väldigt viktig för arbetsgivarna eftersom de tjänar på den tryggheten. Den gör arbetslösheten till en samhällelig kostnad när verksamheter läggs ner.