Det är inte bara arbetslösa som får det tuffare ekonomiskt nästa år. Även sjuka, föräldralediga och de som har sjuka barn får mindre pengar i plånboken.

De viktigaste förändringarna är dessa:

Gäller alla inkomster:

o Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänks från 521 till 486 kronor per dag.

o En omräkningsfaktor införs som innebär att den sjukpenningsgrundande inkomsten, den som ligger till grund för ersättningen minskas med 1,1 procent. Så alla med sjukpenning, föräldrapenning eller andra ersättningar, som arbetsskadeersättning och rehabiliteringspenning, från Försäkringskassan får 1,1 procent mindre i ersättning. För en helt sjukskriven person med en lön på 18 000 i månaden, innebär det minskad ersättning med cirka 150 kronor i månaden.

Detta sägs vara en tillfällig lösning. Regeringen ska återkomma med förslag på ett system där det man faktiskt har tjänat, och inte det man förväntas tjäna ska vara grunden för vilken ersättning man får.

Gäller dem med höga inkomster:

o Inkomsttaken i alla ersättningar från Försäkringskassan, utom föräldrapenningen, sänks från tio till sju och ett halvt basbelopp. Samtidigt höjs själva basbeloppet med 600 kronor. Det innebär att den del av årsinkomsten som ligger över 302 200 kronor inte ingår i beräkningen av ersättning 2007. 2006 var gränsen 397 000 kronor.

Arbetsgivarna får lättnader när den så kallade medfinansieringen i sjukförsäkringen försvinner. Under en period har arbetsgivarna fått stå för 15 procent av kostnaderna för anställda som är heltidssjukskrivna. Det försvinner helt, och hållet.

Något som i alla fall inte ger mindre i plånboken är det så kallade jobbavdraget som innebär lägre skatt på arbete, men mest för dem med högre inkomster.

Ytterligare en nyhet som kan beröra Kommunals medlemmar är att den nya vattenlagen börjar gälla vid årsskiftet. En förändring är att kommuner tillåts sköta driften av vattenanläggningar också i andra kommuner än sin egen.

Och så går friåret i graven vid årsskiftet.