Kommunals andre vice ordförande Håkan Pettersson är besviken över beskedet han fick i dagarna.

Kommunal har under året försökt att få med Sveriges Kommuner och Landsting och tjänstemannafacken på bildandet av ett gemensamt forum, eller råd. Tanken var ett forum där alla tillsammans mellan avtalsrörelserna skulle diskutera förutsättningarna för lönebildningen, kommunala ekonomi och verksamheternas utveckling.

– Vi skulle bland annat följa upp att intentionerna i löneavtalet förverkligas, säger Håkan Pettersson.

– Under avtalsrörelserna är vi så förblindade av avtalskamp att vi inte är så benägna att diskutera någonting med varandra.

Den kommunala sektorn skulle också få en starkare röst i debatten och gentemot myndigheterna, var intentionen.

Kan du ge exempel på en konkret fråga ni vill diskutera?

– Yrkesutbildade kommunalare har lägre löner än i industrin. Det behövs en finansiering för att rätta till det.

Tanken var att den kommunala sektorn i opinionsbildningen inte ska hamna i skuggan av industrin.

– I dag är det bara industrisektorn som har en gemensam röst på arbetsmarknaden, säger Håkan Pettersson. Den privata tjänstesektorn försöker sig på något liknande.

Inom industrin finns genom industriavtalet ett nära samarbete mellan arbetsgivarna och facken kring en del samhällsfrågor. Ibland framförs åsikter som man inom Kommunal reagerat på.

– De har synpunkter på var skåpet ska stå när det gäller den offentliga sektorn. De anser att den helt är beroende av deras konkurrensutsatta sektor, säger Håkan Pettersson.

– Vi har diskussioner med alla våra motparter sedan i somras. Men vi kan konstatera att det inte finns någon gemensam syn, det går inte att hitta någon gemensam bas, säger förhandlingschef Staffan Löwenborg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Men vad tycker ni i SKL om tanken att på ett mer organiserat sätt stärka den kommunala sektorns inflytande?

– Den är inte konkretiserad, först när den är konkretiserad skulle man kunna ta ställning. Jag vill inte spekulera.