SVAR: I de centrala avtalen finns
reglerat en lägsta lön för den
som fyllt 19 år. Sedan ska det ske
en bedömning av lönen lokalt
och där kan det skilja mellan orterna.
Anställningstiden är bara
ett av kriterierna när man sätter
lönen.