SVAR: Måltidsuppehåll ska normalt
sett inte förekomma under
en arbetsdag. Enligt både arbetstidslag
och kollektivavtal är
grunden att anställda ska ha rast.
Detta är tänkt utifrån ett skyddsperspektiv:
en anställd ska inte
arbeta hur långa arbetspass som
helst. Inom vissa yrken görs undantag
för regeln om rast, till exempel
för dagbarnvårdare som
inte kan lämna barnen.

Du skriver att varken enhetschefen
eller facket kan göra något
och att det är mycket stressande.
Självklart har ni rätt att
kräva bättre förklaring av både
arbetsgivare och fack om rast
kontra måltidsuppehåll.