SVAR: Enligt dagens regler avstängs
man från rätt till ersättning
i 45 ersättningsberättigade
dagar om man utan giltig anledning
slutar en anställning på
egen begäran.
Om du inte är anmäld på arbetsförmedlingen
kan avstängningstiden
förlängas ytterligare.
Det krävs också att du klarar
ett arbetsvillkor och är aktivt arbetssökande,
samt att du står till
arbetsmarknadens förfogande.