SVAR: Jag antar att utskicket är någon form av reklamblad, men det framgår inte varför du inte vill vara med på bilden. Allmänt gäller dock att en avvägning får göras mellan arbetsgivarens intresse av att du är med och dina skäl för att inte vara med.
Dina arbetsuppgifter kan vara sådana att det är viktigt för arbetsgivaren  att du finns med på bilden. Å andra sidan kan du ju ha personliga skäl, som gör att intresset att skydda din integritet väger tungt. Utan att veta mer om omständigheterna kan jag inte säga något säkert. Men har du klargjort att du inte vill vara med och arbetsgivaren trots detta beordrar dig, bör du omedelbart ta kontakt med din lokala fackliga organisation.